Blog Krócej niż minuta czytania

Praca magisterska

Niesamowita rzecz: 

na instagramie pokazywałem kiedyś okładkę pracy magisterskiej pani Marioli Lekszyckiej „Współczesne dyskursy kulturowe jako czynniki modelujące świat przedstawiony powieści Andrzeja Ziemiańskiego”. Teraz fragment tej pracy pod tytułem „Postkolonialne światy fikcyjne w twórczości Andrzeja Ziemiańskiego” ukazał się w książce naukowej „Perspektywy Ponowoczesności” zatytułowanym „Ksenologie”. 

Książkę można przeczytać i pobrać pod adresem:

https://factaficta.files.wordpress.com/2018/08/ksenologie.pdf

Zapraszam do lektury. Przyznam, że wiele rzeczy mnie tam bardzo zaciekawiło. 

 

 

Kontakt do agenta

Wszystkie zapytania ofertowe lub związane z promocją proszę kierować na adres:

ziemianski.az@gmail.com